WELKOM BIJ TRAINTOSCORE.COM

Specialist in
het begeleiden en bijscholen van jeugdtrainers

Train To Score biedt jeugdtrainers individuele begeleiding
en interactieve bijscholingen met veel praktijkvoorbeelden.

Onze begeleidings- en scholingsmomenten zijn erkend door de KNVB en worden door een professionele Train To Score docent gegeven. Door de erkenning leveren de begeleidings- en scholingsmomenten licentiepunten op voor alle trainers met een trainerslicentie.

De Train To Score docenten zijn werkzaam als voetbaltrainer, en afgestudeerd in een studie waarbij het (bewegings)gedrag en de psychologie van kinderen een grote rol speelt.

Meld jezelf of je voetbalclub nu aan voor de individuele begeleiding en/of bijscholing die bij jou past!

De individuele begeleiding en interactieve scholingen van Train To Score

Train To Score is een snelgroeiende opleider van individuele begeleiding en scholingen aan jeugdtrainers. Wij zijn gespecialiseerd in het koppelen van gedragsmatige en leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen (fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch) aan het opleiden van jeugdspelers. In onze individuele begeleiding en (bij)scholingen zijn wij uniek. 

Al onze scholingsmomenten zijn ontwikkeld vanuit de kennis die wij bij het opleiden van jeugdspelers en onze dagelijkse werkzaamheden met kinderen hebben opgedaan. Onze ondersteuning sluit aan bij de groeiende vraag naar het verkrijgen van gedragsmatige en leeftijdsspecifieke handvaten in de begeleiding van jeugdspelers. Train To Score is geschikt voor elke jeugdtrainer die in zichzelf en zijn toekomst wil investeren.

In de individuele begeleiding werken de Train To Score docenten online samen met jeugdtrainers. Tijdens deze contactmomenten ontwikkelt een jeugdtrainer onder begeleiding van de Train To Score docent zelfstandig een passende voetbaltraining. In deze voetbaltraining wordt de nadruk gelegd dat de leerdoelen passen bij de leeftijdsspecifieke kenmerken, en hoe coachopmerkingen in een begrijpelijke positieve (voetbal)taal aan een jeugdspeler te communiceren. Op het sportcomplex van uw eigen voetbalvereniging vinden de scholingen van de jeugdtrainers plaats. 

Wij werken hard aan onze missie: ieder kind staat met een glimlacht op het voetbalveld. Of dit nu gaat om een individuele begeleiding, een scholingsmoment tijdens een train-de-trainer bijeenkomst of een maatwerktraject. Wij bieden een optimale ondersteuning. Train To Score staat voor zelfregie in de ontwikkeling van een jeugdtrainer waarbij de jeugdspeler altijd centraal staat. 

Football Goal

TRAINTOSCORE.COM

KNVB erkende individuele begeleiding en bijscholing

Individuele begeleiding en bijscholingen leveren licentiepunten op

Maatwerk is bespreekbaar

Individuele begeleiding en bijscholingen zijn afstembaar op uw eigen jeugd- en/of technisch beleidsplan

Interactieve begeleidings en bijscholingsmomenten met veel praktijkvoorbeelden

In de leeftijdseigen voetbaltraining staan de leeftijdsspecifieke ontwikkelingen van een kind centraal. Plezier is altijd een onderdeel van de ontwikkeling

Ondersteuning bij het ontwikkelen van trainingen

Feedback op eigen ontwikkelde training(en)

Train To Score docenten zijn afgestudeerd in het (bewegings)gedrag en de psychologie van kinderen

ONZE INDIVIDUELE BEGELEIDING EN BIJSCHOLINGEN

Closeup image of natural green grass soccer field

Leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen

1 licentiepunt

Group Of Female High School Students Playing In Soccer Team

Begrijpelijk communiceren van complexe (voetbal)taal

1 licentiepunt

Soccer player dribbling through cones

Leeftijdsspecifieke kenmerken en begrijpelijk communiceren van complexe (voetbal)taal in de prakijk

1 licentiepunt

Smiling young football players shaking hands on football ground

Individuele begeleiding

1 licentiepunt

football placed in the corner of a football field

Onbegrepen gedrag

2 licentiepunten

Football Team Cheering Holding Ball

Beïnvloeden van gedrag

2 licentiepunten

Junior Football Team Embracing

Het beïnvloeden van de intrinsieke motivatie

2 licentiepunten

Thq legs of soccer football player

De leerprocessen van kinderen

2 licentiepunten

Footballs

Het beïnvloeden van onbewust (voetbal)gedrag

2 licentiepunten

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Train To Score helpt ons enorm in het verder ontwikkelen en implementeren van onze spelprincipes. De sessies zorgen voor nog meer inhoudelijke gesprekken over voetbal, hierdoor ontwikkelen wij ons allemaal.
Tonnie Meijer
DVC Appingedam

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Train To Score is een praktisch toepasbaar instrument om onze trainingen naar een hoger niveau te tillen. Het is compleet, toepasbaar en het 'spreekt de taal van de trainers'. Het helpt onze spelers zich verder te ontwikkelen.
Mark Leeflang
ASV Dronten

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Train To Score geeft allerlei handreikingen om vanuit verschillende situaties goede trainingen te geven. De methodiek is compleet, eenvoudig toepasbaar en hanteert voor iedereen een logische opzet. Als toegift wordt de trainer geholpen bij de uitleg richting de kinderen. 
Ruud Kosters (trainer O9-2)
GRC Groningen

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Train To Score is een uitstekend en nuttig instrument om een gestructueerde voetbalvisie binnen iedere voetbalclub te krijgen. Het jeugdplan helpt alle jeugdtrainers en jeugdspelers te ontwikkelen.
Matthias Maurer
FC Emmen

WAT ZE ZEGGEN OVER TRAINTOSCORE.COM

Very well designed youth training plans with detailed approach and practices from u7-u19. The philosopy will ensure your players learn and develop in the correct way.
Phil Melville
Irish Football Association

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR

ONZE PRIJZEN

Een bijscholing kost € 30,50 per deelnemer. De minimale prijs bedraagt € 244,- en zal nooit meer zijn dan € 363,-. 

 

 De 4-wekelijkse individuele begeleiding kost € 107,50 per jeugdteaminschrijving bij de KNVB. De minimale prijs bedraagt € 1.182,50 en zal nooit meer zijn dan € 2.150,-. Bij deze prijs zijn twee bijscholingen naar keuze inbegrepen.

Wij komen graag in contact om onze dienstverlening te bespreken

EMAIL

joost@traintoscore.com

BEL ONS NU

+31 612102857

ADRES

Traintoscore.com
Entinge 34
9472 XK Zuidlaren

Copyright 2020 – Traintoscore.com
Uitgegeven in eigen beheer

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.